Dijagnostika i liječenje – interna medicina

UniMed specijalisti interne medicine pružaju širok dijapazon usluga, uključujući i rješavanje kompleksnih dijagnostičkih problema koji podrazumijevaju višestruka stanja; hronične bolesti; preoperativne evaluacije i dr.

 

 

Pacijent ima pristup mnoštvu usluga, kao što je ultrazvučna dijagnostika i pregled svih bolesti unutrašnjih organa u sklopu internističke obrade.

 

 

Uz iskustvo i nadzor vrsnog interniste te prethodno detaljno informisanje o kompletnoj anamnezi, pacijent će biti upućen na konkretne korake koje, u saradnji sa drugim specijalizantima i u slučaju potrebe, treba preduzeti kako bi se efikasno otklonile različite vrste tegoba i stanja.