Belma Muhamedagić

Dr.sci. Belma Muhamedagić

Opća stomatologija i oralna hirurgija
  • Stekla zvanje doktora stomatologije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2005. godine.
  • Stekla zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. godine na temu „Određivanje spola bosanskohercegovačke populacije na osnovu morfometrijskih karakteristika stalnih očnjaka gornje i donje vilice“.
  • Stekla zvanje doktora medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine na temu „Doktor medicinskih nauka „Procjenjivanje spola i starosti bosanskohercegovačke populacije na osnovu trodimenzionalnog modeliranja volumena stalnih očnjaka segmentacijom snimaka kompjuterske tomografije“.
  • U periodu od 2006. do 2017. godine radila kao doktor stomatologije u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji „Bičakčić“ u Sarajevu.
  • U 2019. godini radila kao prevodilac za M – Four Translations, Manchester City Council Translation Agency, u Velikoj Britaniji.
  • U 2019. godini bila sam počasni predavač na University of Salford, The School of Health and Society, Manchester, Velika Britanija.
  • Od 2022. godine radim kao doktor stomatologije u Privatnoj zdravstvenoj ustanovi – Poliklinika „UniMed“ Univerziteta SSST u Sarajevu.
  • Od 2022. godine radim kao docent na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST) na Stomatološkom fakultetu.
  • Prisustvovala brojnim kongresima, edukacijama, naučnim radovima i skupovima iz oblasti dentalne medicine, među kojima je implantološki kurs instituta „Institute of Clinical Excellence“ (ICE) u Manchesteru, Velika Britanija.
  • Aktivno učestvovala na istraživačkim radovima kao saradnik na ICE (Institute of Clinical Excellence) u Manchesteru, Velika Britanija, te Cochrane Oral Health, The Division of Dentistry, The University of Manchester, u Manchesteru, Velika Britanija
Odjel

Opća stomatologija i oralna hirurgija

Kako bismo ponudili sveobuhvatan medicinski tretman, osigurali smo i usluge opće stomatologije, vođeni iskusnim stomatolozima.

Pročitajte više

Zakažite termin

Pozovite nas
Interna medicina i kardiologija, pedijatrija i opća stomatologija i oralna hirurgija +387 33 833 831
Posjetite nas
Hrasnička Cesta 3a, 71210, Ilidža, Sarajevo
Besplatan parking
Otvorite mapu
Radno vrijeme
Ponedjeljak - petak 08:00 – 18:00