Naša Vizija

Koristimo ljudske, tehnološke i finansijske resurse kako bismo zakoračili u novu eru zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Dobro došli u UniMed.

Otvorena 2022. godine i rasprostranjena na 600 m2 glavne zgrade kampusa Univerziteta SSST, polikinika UniMed je savremeno opremljena kako bi ponudila dijagnostičke i terapeutske tretmane, što će je uskoro pozicionirati kao vodeću ustanovu ove vrste u Sarajevu.

Okupljajući iskusan medicinski tim sa vodećim specijalistima u državi, UniMed nudi široku paletu zdravstvenih usluga u oblasti interne medicine, kardiologije, endokrinologije, stomatologije i oralne hirurgije, uz patološke i patohistološke laboratorije.

Okupljajući iskusan medicinski tim sa vodećim specijalistima u državi, UniMed nudi široku paletu zdravstvenih usluga u oblasti interne medicine, kardiologije, endokrinologije, stomatologije i oralne hirurgije, uz patološke i patohistološke laboratorije.

Stremimo ka jedinstvenom konceptu zdravstvene zaštite naših pacijenata putem individualnog pristupa i personalizirane njege. Naši pacijenti su u fokusu svakodnevnih procesa, unutar kojih naredna generacija medicinskih profesionalaca osigurava zadovoljstvo krajnjeg korisnika putem integrisanog sistema sveobuhvatne usluge ojačane najsavremenijom medicinskom opremom i metodama.

Vjerujemo u prevenciju kao najbolji način održavanja i jačanja zdravlja, i kontinuirano radimo kako bismo osvijestili naše pacijente u prepoznavanju potencijalnih rizika i važnosti preventivnih rutinskih pregleda. Naša vizija počiva u inspiraciji i promociji novog razumijevanja zdravlja kroz objedinjeni integrativni pristup, unutar kojeg snažna međusobna saradnja članova profesionalne medicinske zajednice uvjetuje efikasno i efektivno odgovaranje na sve potrebe naših pacijenata.

Koristimo ljudske, tehnološke i finansijske resurse kako bismo zakoračili u novu eru zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Dobro došli u UniMed.

Otvorena 2022. godine i rasprostranjena na 600 m2 glavne zgrade kampusa Univerziteta SSST, polikinika UniMed je savremeno opremljena kako bi ponudila dijagnostičke i terapeutske tretmane, što će je uskoro pozicionirati kao vodeću ustanovu ove vrste u Sarajevu.

Okupljajući iskusan medicinski tim sa vodećim specijalistima u državi, UniMed nudi široku paletu zdravstvenih usluga u oblasti interne medicine, kardiologije, endokrinologije, stomatologije i oralne hirurgije, uz patološke i patohistološke laboratorije.

Okupljajući iskusan medicinski tim sa vodećim specijalistima u državi, UniMed nudi široku paletu zdravstvenih usluga u oblasti interne medicine, kardiologije, endokrinologije, stomatologije i oralne hirurgije, uz patološke i patohistološke laboratorije.

Stremimo ka jedinstvenom konceptu zdravstvene zaštite naših pacijenata putem individualnog pristupa i personalizirane njege. Naši pacijenti su u fokusu svakodnevnih procesa, unutar kojih naredna generacija medicinskih profesionalaca osigurava zadovoljstvo krajnjeg korisnika putem integrisanog sistema sveobuhvatne usluge ojačane najsavremenijom medicinskom opremom i metodama.

Vjerujemo u prevenciju kao najbolji način održavanja i jačanja zdravlja, i kontinuirano radimo kako bismo osvijestili naše pacijente u prepoznavanju potencijalnih rizika i važnosti preventivnih rutinskih pregleda. 

Naša vizija počiva u inspiraciji i promociji novog razumijevanja zdravlja kroz objedinjeni integrativni pristup, unutar kojeg snažna međusobna saradnja članova profesionalne medicinske zajednice uvjetuje efikasno i efektivno odgovaranje na sve potrebe naših pacijenata.